เสื้อแจ็คเก็ตพรีเมี่ยม

เสื้อแจ็คเก็ต 120 ปากกาโลหะ 200 และปากกาพลาสติก 3000 โลโก้ โรงเรียนภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ และทางโรงเรียน ที่ใช้งานบริการ บจก.บ้านของขวัญ อย่างต่อเนื่องค่ะ

jacket (1) jacket (2) jacket (3) jacket (4) jacket (5) jacket (6) jacket (7) jacket (8)