เก็บตกลูกค้าปี 2559/2016

เก็บตกลูกค้าปี 2559/2016
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน สำหรับทุกๆๆออเดอร์ ที่มอบหมายให้ ปฎิบัติงานจนสำเร็จลุล่วงในปีที่ผ่านมาค่ะ

fuji (1) fuji (2) fuji (3) fuji (4) fuji (5) fuji (6) fuji (7) fuji (8) fuji (9) fuji (10) fuji (11) fuji (12) fuji (13) fuji (14) fuji (15) fuji (16) fuji (17) fuji (18) fuji (19) fuji (20) fuji (21) fuji (22) fuji (23) fuji (24) fuji (25) fuji (26) fuji (27) fuji (28) fuji (29)