ร่มพับ 3 ตอน

ร่มพับ 3 ตอน จำนวน 200 คัน เข้าคลังสินค้า โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหินค่ะ ขอขอบพระคณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหิน และเครือ BDMS ที่มอบหมายให้ บจก.บ้านของขวัญ เป็นผู้จัดทำสินค้าพรีเมี่ยมหลายๆๆ รายการค่ะ