พวงกุญแจยาง พรีเมี่ยม

ส่งเหรียญที่ระลึกและพวงกุญแจยางหยอด แบบละ 200 ชิ้น ให้ท่านผู้พัน สังกัดกองกำลังฯ อรััญประเทศ ค่ะ Thank you very much for continue support us.