พวงกุญแจตุ๊กตาสวมชุดครุย

ส่งพวงกุญแจตุ๊กตาสวมชุดครุย ชาย-หญิง STOU จำนวน 2,000 ชิ้นให้บัณฑิต มสธ. ต่ะ ขอกราบขอบพระคุณ มสธ และศูนย์หนังสือ มสธ.ค่ะ