ผ้ากันเปื้อน พรีเมี่ยม

ส่งผ้ากันเปื้อนสีดำ แบบเต็มตัว จำนวน 500 ชิ้น + หมวกตัวหนอนสีขาว จำนวน 1,600 ชิ้น ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ ขอขอบพระคุณกระทรวงฯ ที่มอบหมายให้ ทาง 168 พรีเมี่ยม เป็นผู้จัดหาสินค้าค่ะ