ปากกาพลาสติกพรีเมี่ยม

นำส่งปากกาพลาสติก จำนวน 5 ศูนย์ ๆละ 1000 ด้าม ให้กับ โรงพยาบาลวิภาราม ขอขอบพระคุณ น้องๆๆทีมฝ่ายการตลาด และ ทางโรงพยาบาล ที่มอบหมายงานสินค้าพรีเมี่ยม ให้กับทางบริษัท บ้านของขวัญ จำกัด มาทุกโอกาส ทางบริษัทฯ ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะpen (1) pen (2)