ตลับหัวใจ พรีเมี่ยม

ตลับหัวใจ(โลหะ) 500 ตลับ เข้าศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหินค่ะ ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลกรุงเทพ-หัวหินค่ะ