กิ๊ฟท์เซ็ทชุดกาแฟ พรีเมี่ยม

Coffee Set to United Nations ส่งกิ๊ฟท์เซ็ทชุดกาแฟ จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย กระเป๋า 1 ใบ กาแฟ drip 1 ซอง น้ำตาลออแกนิค 1 ซอง และช้อนไม้ 1 คัน ไปยัง องค์การสหประชาชาติ ค่ะ Thank you UN for you support us all year.